Branża B+R

SZKOLENIE: METODOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

Szkolenie dedykowane podmiotom innowacyjnym, instytucjom i jednostkom naukowym, przedsiębiorstwom oraz polskim instytucjom państwowym.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia innowacyjne (NCBiR, PARP, RPO) oraz nabycie umiejętności a także przyswojenie wiedzy dotyczącej unikalnego, jedynego na polskim i europejskim rynku opracowanego przez Varda standardu metodologicznego zarządzania projektem badawczo-rozwojowymi. Poszukiwanie źródeł finansowania, planowanie projektów (sporządzanie wniosków o dofinansowanie), uruchomienie procesów zarządczych, algorytm postępowania od początku projektu aż do jego zamknięcia wraz z kompletną dokumentacją oraz narzędziami informatycznymi, tworzenie struktur oraz nadzór nad poprawnym przebiegiem prac, dokumentowanie wyników prac b+r takich jak sprawozdania z realizacji zadań badawczych, raporty okresowe, wnioski o płatność, sprawozdania końcowe oraz dokumenty ewaluacyjne, umowy konsorcjum, to tylko wybrane zagadnienia i umiejętności które uczestnik powinien przyswoić w trakcie szkolenia.

coachingimage

WARSZTATY SKŁADAJĄ SIĘ Z 4 CZĘŚCI:
PRZYGOTOWANIE I INICJOWANIE PROJEKTU
W której zostaną przedstawione szczegółowo kwestie związane m.in. z:

 • Wybranymi aspektami finansowania badań i innowacji w Polsce
 • Przygotowaniem wniosku o finansowanie realizacji projektu rozwojowego
 • Umowami z instytucjami pośredniczącymi oraz konsorcjum
 • Dokumentacją zarządczą tego etapu

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ROZWOJOWYM
W której zostaną przedstawione szczegółowo kwestie związane m.in. z:

 • Metodologią prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych VARDA
 • Określeniem struktury zarządzania projektem
 • Zarządzaniem harmonogramem projektu i monitorowanie postępu prac
 • Zarządzaniem finansowym, Monitorowaniem płatności
 • Zarządzaniem jakością oraz ryzykiem

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • Wykorzystanie metodologii zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w procesie zarządzania projektem – ćwiczenia
 • Studium przypadku – projekt rozwojowym w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

INSTYTUCJONALNE ASPEKTY PROWADZENIA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH
W której zostaną przedstawione szczegółowo kwestie związane z:

 • Przedstawieniem doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektem z perspektywy Kierownictwa
 • Instytucji
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Wdrażanie standardów
 • Wprowadzenie dobrych praktyk w życie

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami jak również dla osób chcących się nauczyć tej wiedzy od podstaw.

Accounting.

DLACZEGO WARTO ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE Z NAMI:
Skutecznie zrządzaliśmy dziesiątkami projektów badawczo-rozwojowych w sektorze zbrojeniowym oraz poza nim.

Jako jedyni oferujemy Państwu naszą unikalną metodologię która w pełni odpowiada na potrzeby zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi.

Metodologia Varda jest zgodna z powszechnie uznanymi w kraju standardami zarządzani projektami, wyklucza natomiast nadmiar niepotrzebnych aspektów i zbytnią formalizację struktur pozostawiając zarządzającemu tylko to czego naprawdę potrzebuje aby skutecznie planować i zainicjować projekt oraz zarządzać nim do momentu osiągnięcia zamierzonych celów i poprawnego rozliczenia prac.
Proponujemy Państwu nie tylko zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami b+r ale dajemy skuteczne narzędzie które będziecie mogli Państwo stosować nawet jeśli nigdy nie zarządzaliście tego typu projektem.

normal_glowna_f141b427a135931f753d033a9245eb3a

UCZESTNIKOM PROJEKTU GWARANTUJEMY:

 • nabycie umiejętności oraz przyswojenie wiedzy dotyczącej opracowanego przez Varda standardu metodologicznego zarządzania projektem badawczo-rozwojowymi,
 • jedyny, unikalny autorski podręcznik przedstawiający cały proces zarządzania projektem rozwojowym wraz z algorytmem postępowania oraz wzorami dokumentacji. Gotowy standard do wdrożenia we własnej działalności lub organizacji,
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie i zdobytą wiedzę,
 • uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w prasie czy Internecie oraz instytucjach pośredniczących w alokacji środków na badania,
 • aktualną wiedzę dotyczącą źródeł i metod pozyskiwania środków finansowych na badania i rozwój,
 • najwyższy poziom merytoryczny wynikający z profesjonalizacji w omawianym obszarze.

EKSPERCI:

2016-08-03Agnieszka Hankus-Kubica ukończyła z wyróżnieniem Zarządzanie i Dowodzenie w Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie. Od momentu ukończenia studiów była doktorantem w Zakładzie Innowacji i Technologii Informacyjnych w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON. Wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Projekcie adresowanym do doktorantów prowadzących w ramach pracy doktorskiej innowacyjne badania naukowe w obszarach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju Województwa Mazowieckiego, Ukończyła badania dotyczące opracowania metodologii prowadzenia projektów badawczych i prac rozwojowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Brała czynny udział w ponad dwudziestu siedmiu pracach badawczych z zakresu automatyzacji procesu dowodzenia, systemów wspomagania decyzji, procesów i procedur zarządzania oraz w przygotowaniu i realizacji dwudziestu czterech projektów rozwojowych z obszaru obronności i bezpieczeństwa Państwa z udziałem wiodących na rynku podmiotów naukowych oraz przemysłowych w tym w pracach międzynarodowych zespołów badawczych m.in. Polish-Swiss Research Programme: na temat National Project Management Standard for ICT Projects. STE (Science – Tool-box – Empowerment) oraz Europejskiej Agencji Obrony. Prowadziła szkolenia z zarządzania projektami oraz występowała m.in. na forum Stowarzyszenia Euro-Atlatyckiego – debata z udziałem środowisk: polityczno-militarnych „Stan siły obronnej RP”oraz IPMA w tematyce związanej z zarządzaniem projektami rozwojowymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa

2011-2016 Założyciel i członek zarządów CMGI Sp. z o.o. VARDA oraz EKTELION sp. z o.o.– 2013r. Kapituła konkursu „Innowator Mazowsza” wyróżniła w V edycji Konkursu w kategorii Młoda Innowacyjna Firmę założoną przez autora za nowoczesną metodę zarządzania projektami i pracami rozwojowymi.

„Należy stwierdzić, że wypracowana przeze mnie innowacyjna metoda zarządzania spotyka się z rosnącym zainteresowaniem sektora, nie tylko obronnego, ale także świata nauki. Wypracowana metodologia stanowi „know-how” do tego, aby skutecznie planować i realizować projekty naukowo-badawcze i prace rozwojowe. Pragnę podkreślić, że największą zaletą wykonanej przeze mnie pracy zbudowania niniejszej metodologii są opracowane dzięki niej: materiały, podzespoły, sensory i struktury do systemów bezpieczeństwa oraz całe systemy”.

CENA SZKOLENIA: 3000 złotych

Czas trwania:
2 dni (16 godzin)
I dzień:

 • 4h – część I:
 • 4h – część II

II dzień:

 • 4h – część III
 • 4h – część IV

Cena szkoleń obejmuje:

 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
 • podręcznik „Metodologia prowadzenia projektów badawczych i prac rozwojowych” zawierający standardy dokumentacji projektowej.
 • catering w trakcie przerw,
 • lunch,
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu.

WEŹ UDZIAŁ:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej chronione są zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie treści publikowanych na stronie bez zgody autora podlega konsekwencją wynikającym z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.