Dlaczego Varda

Wejdź w sferę rozwoju. Prowadź badania. Zarządzanie projektem pozostaw nam.

business-presentation-1

Varda to połączenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji w zarządzaniu projektami badawczymi dzięki czemu firma posiada swoją unikalną na rynku metodologię oraz narzędzia dedykowane do zarządzania projektami badawczymi.

Łącząc doświadczenia wiodących w kraju jednostek naukowych oraz wieloletnią praktykę w planowaniu, inicjowaniu, zarządzaniu oraz rozliczaniu  projektów rozwojowych oraz badań przemysłowych pragniemy zaoferować profesjonalne wsparcie w procesach zarządzania projektami B+R.

Ofertę swoją kierujemy do przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytutów badawczych, centrów badawczo-rozwojowych oraz wszystkich podmiotów które zechcą powierzyć zarządzanie projektami badawczymi profesjonalnemu zespołowi. Oferta dotyczy zarządzania projektami finansowanymi ze środków publicznych jak i własnych środków przeznaczanych na cele rozwojowe.

korzysc pod

Korzyści:

Odciążamy w procesie dokumentowania wyników prac b+r takich jak sprawozdania z realizacji zadań badawczych, raporty okresowe, wnioski o płatność, sprawozdania końcowe oraz dokumenty ewaluacyjne, umowy: konsorcjum, na wykonanie prac, na wykonanie analiz specjalistycznych, dobór kadry naukowej oraz specjalistów dziedzinowych. Tworzymy struktury zarządzania oraz uruchamiamy procesy. Nadzorujemy.

Nasza usługa stanowi 100% koszt kwalifikowany finansowany z Budżetu Państwa. Mechanizm ulgi na badania i rozwój pozwala z początkiem 2016 roku wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy wielkości, odliczać od 10 do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności B+R.