II edycja konkursu programu sektorowego INNOSTAL

8 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję konkursu programu sektorowego INNOSTAL  utworzonego z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Program ma na celu zwiększenie  konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 roku.

Polski sektor stalowy, mimo że w ostatnim czasie został zrestrukturyzowany, nadal zmaga się z dużą konkurencją ze strony państw wysoko uprzemysłowionych takich jak na przykład Niemcy. Dlatego program INNOSTAL ma na celu: wsparcie działań z zakresu B+R, zwiększenie innowacyjności sektora oraz redukcję negatywnego oddziaływania sektora na środowisko, a tym samym podniesienie jego konkurencyjności na rynkach światowych i w Polsce” – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Obszary badawcze konkursu:

  1. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania.
  2. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej.
  3. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu.
  4. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego.
  5. Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska.
  6. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorstwa jak i konsorcja przedsiębiorstw, które zamierzają powadzić badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe, które mają służyć zwiększeniu innowacyjności sektora przemysłu stalowego.

Wnioski na dofinansowanie można składać od 9 października do 8 grudnia 2017 roku, a wartość kosztów kwalifikowanych projektu powinna wynosić od 2 do 30 mln zł.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa na stronie NCBR.

Źródło: NCBR, POIR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *