II konkurs Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych (RANB)

28 kwietnia 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ,,Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 ,,Regionalne agendy naukowo – badawcze”. Na wsparcie projektów wpisujących się w regionalne specjalizacje NCBR przeznaczyło 340 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 mln zł.

– Regionalne specjalizacje to klucz do dynamicznego rozwoju poszczególnych regionów i całej gospodarki. Konkurs RANB, w ramach którego będziemy wspierać projekty w obszarach tematycznych  zgłoszonych przez samorządy, to jeden z mechanizmów zapewniających spójność finansowania projektów B+R na poziomie centralnym i lokalnym. NCBR będzie wspierać wysokiej jakości projekty w konkretnych obszarach, dzięki czemu zwiększy się efektywność inwestowania środków publicznych w innowacyjne projekty  – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Program ma na celu wsparcie najlepszych projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo – badawczych.

W programie wyszczególniono 5 głównych obszarów badawczych:

  • zdrowe społeczeństwo,
  • biogospodarka rolno-spożywcza , leśno-drzewna i środowiskowa,
  • zrównoważona energetyka, transport i budownictwo,
  • innowacyjne technologie dla środowiska,
  • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Nabór wniosków będzie trwał od 12 czerwca do 12 września 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie NCBR.

 

Źródło: NCBR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *