Oferta

Proces pozyskiwania finansowania projektów rozwojowych ze środków publicznych wymaga wielu działań przygotowawczych dotyczących  połączenia interdyscyplinarnych zagadnień oraz środowisk. Takie działania wymagają wizji, umiejętności połączenia wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, wiedzy i umiejętności menadżerskich oraz pochłaniają znaczną ilość czasu.

Biorąc pod uwagę dbałość o terminowe i poprawne realizowanie prac począwszy od ich zaplanowania aż po ich zamknięcie i zakończenie, oferujemy następujący zakres usług:

1468508375_vector_65_02

Inwestor zastępczy – planowanie, inicjowanie, zarządzanie oraz rozliczenie i zamknięcie projektów rozwojowych oraz badań przemysłowych

 1. przygotowania projektów badawczo-rozwojowych.
 2. pozyskania dofinansowania NCBiR, PARP, RPO, inne.
 3. przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, innowacyjnych
 4. zarządzania projektem poprzez wdrożenie autorskiej metodologii, uruchomienie procesów i struktur oraz nadzór nad przebiegiem prac.
 5. dokumentowania wyników prac b+r takich jak sprawozdania z realizacji zadań badawczych, raporty okresowe, wnioski o płatność, sprawozdania końcowe oraz dokumenty ewaluacyjne, umowy: konsorcjum, na wykonanie prac, na wykonanie analiz specjalistycznych.
 6. Doboru kadry naukowej oraz specjalistów dziedzinowych, partnerów naukowych i biznesowych.
 7. wsparcia organizacyjnego w procesie zarządzania projektami oraz portfelami projektów.
 8. nadzorujemy prawidłowe wykonanie projektów z obszaru nowych technologii.

Usługi powiązane:

1468509011_vector_65_10

Komercjalizacja – transfer technologii

 1. kreowanie rozwiązań poprzez inicjowanie prac rozwojowych nad technologiami mogącymi mieć zastosowanie w przemyśle obronnym i bezpieczeństwie oraz na rynku cywilnym.
 2. łączenie środowisk naukowych z przemysłem oraz funduszami inwestycyjnymi.
 3. wsparcie w procesie pozyskania funduszy na realizację B+R oraz kolejnych rund finansowania przedsięwzięć.
 4. wsparcie w procesie komercjalizacji rozwiązań.
 5. sporządzanie analiz oraz ekspertyz z wybranych specjalistycznych dziedzin z obszaru bezpieczeństwa oraz obronności a także budowanie biznesplanów przedsięwzięć rozwojowych.
 6. kontaktowanie środowisk – pośrednictwo w transferze wiedzy, umiejętności, pomysłów oraz technologii.
 7. doradztwo.

Szkolenia (kliknij aby sprawdzić ofertę):

branza-zbr branzab_r

Pobierz nasz folder ofertowy -> folder

 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej chronione są zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie treści publikowanych na stronie bez zgody autora podlega konsekwencją wynikającym z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.