Szkolenia

Wybierz rodzaj szkolenia:

aa bb

 

 

 

 

 

 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej chronione są zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie treści publikowanych na stronie bez zgody autora podlega konsekwencją wynikającym z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.