Szybka ścieżka MŚP – uruchomienie elektronicznego system składania wniosków

2 października został uruchomiony elektroniczny system informatyczny IP w ramach konkursu szybka ścieżka dla MŚP. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu IP do 29 grudnia 2017 r.

W ramach działania finansowane będą badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartości innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych),
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Link do systemu IP: https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php

Źródło: NCBR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *